Menu:"Plötsligt insåg han varför livet varit som det varit de senaste fyra och ett halvt åren. Varför han luffat runt på småvägar med gitarren på ryggen. "

Prolog

Mellanspel '05

fortsättning följer...

Är du trött på lyckliga slut?

Vill du höra sanningen om vad som hände några ödesdigra nätter i början av 70-talet?

Vill du läsa din första dokumentära saga?

Är du beredd på Rock And Rusk And Roll?

Det är bara som du tror, för: